KATEGORIE
INFO LINKA
Tel.: 777 743 748
info@extrafit.cz 
PLATBY
ThePay – Platba kartou, Platba24, MojePlatba, eKonto, mPeníze, MONETA, ČSOB, Fio Banka, Equa Bank, superCASH, Sberbank, QR platba
DORUČUJE
     
   Cena dopravy: 0 - 59 - 89 Kč
JSME NA FACEBOOKU
   
   Navštivte nás na Facebooku.
  Máme pro vás články a videa.
VIDEA NA FACEBOOKU Hudební produkce - moderování

              
       (Ne)natáčeli jsme v Číně!
 

        
  Prověřili jsme produkty v akci!

Obchodní podmínky

1. Úvodní ustanovení

1.1 Provozovatel obchodu ExtraFit.cz:

Klimeš Petr
Rozdvojená 156, 463 12 Šimonovice
IČ: 622 26 380
DIČ: 6607261914

 

Číslo účtu: 330220110/2010
IBAN: CZ9120100000000330220110
BIC/SWIFT: FIOBCZPPXXX

 

1.2. Obchodní podmínky platí pro objednávání zboží z nabídky uvedené na internetové stránce prodávajícího prostřednictvím internetového obchodu. Podmínky vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího a jeho zákazníků (kupujících).

1.3. Zákazník je povinen se před nákupem seznámit s obchodními podmínkami. Veškeré přijaté objednávky jsou považovány za závazné. Dodavatel si vyhrazuje právo na změnu cen. Zákazník platí cenu potvrzené objednávky. Většina nabízeného zboží je expedována bezodkladně.  Prodávající si vyhrazujeme právo na prodloužení dodací lhůty v případě, že se vyskytnou nepředvídatelné události nebo poptávané zboží není na skladě. O delší dodací lhůtě je zákazník neprodleně informován. O přijetí objednávky je zákazník automaticky informován elektronickou poštou. 


2. Objednávka - uzavření smlouvy

2.1 Podmínkou platnosti elektronické objednávky je vyplnění veškerých formulářem předepsaných údajů a náležitostí. Objednávka je návrhem kupní smlouvy. K uzavření kupní smlouvy se nevyžaduje formální potvrzení objednávky prodávajícím, smlouva pak vzniká samotným dodáním zboží. Prodávající si může v jednotlivém, zejména cenově náročnějším případě, vyhradit vznik smlouvy potvrzením objednávky.

2.2 Prodávající je v závislosti na charakteru obchodu (množství zboží, výše ceny, náklady na přepravu, vzdálenosti apod..) vždy oprávněn žádat kupujícího o autorizaci objednávky vhodným způsobem, např. telefonicky, mailem či písemně. Odmítne-li kupující objednávku požadovaným způsobem autorizovat, považuje se objednávka za neplatnou. Uvedené platí i při nesprávně či nepravdivě vyplněném objednávkovém formuláři.

2.3 Kupující - zákazník je povinen před uskutečněním objednávky seznámit se s Obchodními podmínkami. 

2.4 Potvrzením seznámení se s Obchodními podmínkami a odesláním objednávky uděluje zákazník souhlas s poskytnutím osobních dat. 

2.5. Kupující bere na vědomí, že daňový doklad včetně kopie obchodních podmínek vázaných k nákupu zboží obdrží elektronickou poštou.


3. Dodání objednaného zboží

3.1 Místem plnění je bydliště nebo sídlo kupujícího uvedené ve formuláři objednávky, neuvede-li kupující jako místo doručení místo jiné. Zboží bude dodáno zákazníkem zvoleným způsobem. Při platbě převodem je zboží odesíláno zákazníkovi ihned po připsání částky za zboží na účet prodávajícího.

3.2 Dodání zboží je uskutečněno předáním objednaného zboží prodávajícím k přepravě. Vlastnické právo ke zboží přechází na kupujícího okamžikem plného zaplacení zboží.

3.3 Prodávající dodá zboží v co nejkratší možné době (dle zvoleného způsobu dodání zákazníkem) po doručení platné objednávky do jeho elektronické schránky, popř. po její autorizaci. 

3.4 Objednávky přijaté do 12. hodiny obvykle odesíláme v ten samý den, objednávky přijaté po 12. hodině odesíláme v den následující. 

3.5 Kupující se zavazuje po doručení a převzetí zboží prověřit neporušenost zásilky a v případě pochybností kontaktovat prodávajícího telefonicky nebo e-mailem.

3.6 Prodávající si vyhrazuje právo zrušit objednávku nebo její část před uzavřením kupní smlouvy, případně na základě dohody s kupujícím provést objednávku záměnou zboží za jiné zboží, pokud se původní zboží:

a) již nevyrábí, nebo
b) již nedodává, nebo
c) se změnila (zvýšila) jeho cena.

3.7 Internetový obchod www.extrafit.cz k doručování objednaného zboží v současnosti využívá služeb společností Zásilkovna (zákazník zásilku vyzvedne osobně v určené výdejně), DPD a České pošty. Standardně je poskytována doprava zdarma při volbě služby Zásilkovna.

3.8 Za neodůvodněně zmařené podání, kdy si objednávající zásilku bez udání důvodu nevyzvedne, je odesílatel oprávněn vymáhat manipulační náklady včetně dopravného v plné výši.

4. Platební podmínky, slevy

4.1 Kupní cena zboží je splatná převodem nebo proti převzetí zboží (na dobírku).

4.2 Stálým zákazníkům, nebo při větším objemu obchodu mohou být přiznávány slevy. Slevy mohou být též poskytovány při jednotlivých prodejních nebo marketinkových akcích.

4.3 Zakoupené dárkové poukazy a výhody z nich plynoucí nelze kombinovat s jinak přiznanými slevami. Za nevyužitou hodnotu dárkového průkazu nelze vrátit hotovost.

4.4 Jako nadstandard k zakoupenému zboží je poskytována zcela zdarma aktivním zákazníkům on-line poradna. 

4.5 Prodávající si vyhrazuje právo na změnu prodejní ceny v případě změny ceny výrobcem nebo při změně kurzu a v souvislosti s tím i na změnu stávajících cenových zvýhodnění.

4.6 V případě objednávky do zahraničí akceptuje zákazník úhradu předem na účet. Do zahraničí nelze volit doručení na dobírku.

5. Další práva a povinnosti smluvních stran

5.1 Tyto obchodní podmínky platí ve znění uvedeném na této internetové stránce prodávajícího v den odeslání elektronické objednávky.

5.2 Odesláním elektronické objednávky kupující bez výhrad akceptuje veškerá ustanovení obchodních podmínek ve znění platném v den odeslání objednávky, jakož i v den odeslání objednávky platnou výši ceny objednaného zboží (včetně dopravného týká-li se) uvedenou v ceníku na internetové stránce, nebude-li v konkrétním případe prokazatelně dohodnuto jinak.

5.3 Účastníci se výslovně ve smyslu ust. § 262 odstavec 1 obchodního zákona dohodli, že není-li podmínkami výslovně stanoveno jinak, řídí se jejich práva a povinnosti občanským nebo obchodním zákoníkem, zejména jeho ust. § 409 a násl.

5.4. Pro řešení případných sporů mimosoudně náleží dle novely zákona o ochraně spotřebitele řešení vzniklých skutečností ČOI v rámci Mimosoudního řešení sporů (ADR - Alternative Dispute Resolution). Formulář návrhu na zahájení řízení o mimosoudním řešení spotřebitelského sporu (ADR) je ke stažení ZDE. Pravidla pro postup při Mimosoudním řešení spotřebitelských sporů (ADR) ke stažení ZDE.

5.5 Na základě platné legislativy ČR je transparentním právem našich zákazníků odstoupit od kupní smlouvy do 14 dní od zakoupení výrobku. E-shop ExtraFit.cz je si však vědom nadstandardní kvality dodávaných produktů, proto poskytuje svým zákazníkům 30 denní záruku na vrácení zboží. V případě využití uvedeného práva e-shop ExtraFit.cz vrací peníze za již uhrazené zboží obratem po doručení – vrácení nepoškozeného zboží (nenačatého výrobku). 

5.6 Případné reklamace jsou vyřizovány bezodkladně a v souladu s Obchodním zákoníkem. Pro komunikaci ohledně reklamací využijte telefonní linku 720 982 890 nebo e-mailovou schránku info@extrafit.cz.  Na uvedených kontaktech získáte rovněž další případné informace související s reklamacemi.  

5.7 Zákazník nákupem výrobku potvrzuje, že byl dostatečně seznámen s doporučeným užíváním a výrobky bude užívat dle doporučeného návodu přiloženého k zásilce. V případě nejasností se o doplňující informace obrátí telefonicky nebo e-mailem na prodávajícího.

6. Ochrana osobních dat zákazníků

6.1 Ochrana osobních údajů kupujícího, který je fyzickou osobou, je poskytována zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

6.2 Osobní údaje uváděné zákazníkem v objednávce jsou použity výhradně pro účely vyřízení objednávky a dodání zboží. Prodávající se zavazuje v žádném případě je neposkytovat třetím stranám. 

6.3 Kupující souhlasí se zpracováním těchto svých osobních údajů: jméno a příjmení, adresa bydliště, identifikační číslo, daňové identifikační číslo, adresa elektronické pošty, telefonní číslo (dále společně vše jen jako „osobní údaje“).

6.4 Kupující souhlasí se zpracováním osobních údajů prodávajícím, a to pro účely realizace práv a povinností z kupní smlouvy, pro účely vedení uživatelského účtu a pro účely zasílání informací a obchodních sdělení kupujícímu.

6.5 Kupující bere na vědomí, že je povinen své osobní údaje (při registraci, ve svém uživatelském účtu, při objednávce provedené z webového rozhraní obchodu) uvádět správně a pravdivě a že je povinen bez zbytečného odkladu informovat prodávajícího o změně ve svých osobních údajích.

6.6 Kromě osob dopravujících zboží nebudou osobní údaje prodávajícím bez předchozího souhlasu kupujícího předávány třetím osobám.

6.7 Osobní údaje budou zpracovávány po dobu neurčitou. Osobní údaje budou zpracovávány v elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě neautomatizovaným způsobem.

6.8 Kupující potvrzuje, že poskytnuté osobní údaje jsou přesné a že byl poučen o tom, že se jedná o dobrovolné poskytnutí osobních údajů.